Betaal nu uw lidgeld BSCRS-SOBEVECO 2018 en geniet van een verminderde inschrijving voor WINTER ESCRS in de historische stad Belgrado. Indien u voor drie jaren heeft betaald in 2016 of 2017, bent u in orde voor 2018!

Payez maintenant votre cotisation BSCRS-SOBEVECO 2018 et bénéficier d’une ristourne pour l’ESCSR à Belgrade, ville historique de la Serbie. Si vous avez payez votre cotisation pour trois années consécutives en 2016 ou 2017, vous êtes en ordre de cotisation pour 2018.


Register and join us in Antwerp 23-24 February, 2018
By joining, you will help us to better defend our profession