Betaal nu uw lidgeld BSCRS-SOBEVECO 2018 en geniet van een verminderde inschrijving voor WINTER ESCRS in de historische stad Belgrado. Indien u voor drie jaren heeft betaald in 2016 of 2017, bent u in orde voor 2018!

Payez maintenant votre cotisation BSCRS-SOBEVECO 2018 et bénéficier d’une ristourne pour l’ESCSR à Belgrade, ville historique de la Serbie. Si vous avez payez votre cotisation pour trois années consécutives en 2016 ou 2017, vous êtes en ordre de cotisation pour 2018.